top of page

Screentryck

Screentryck, även känt som serigrafi, är en populär tryckteknik som används för att överföra bläck på en mängd olika material genom ett finmaskigt nät.

Screentryck

Denna teknik är känd för sin mångsidighet och förmåga att producera levande och hållbara resultat på olika ytor. Här är några viktiga aspekter av screentryck:

 1. Funktionsprincip: I screentryck sträcks ett finmaskigt nät (ofta gjort av polyester eller silke) över en ram. Ett skikt av ljuskänslig emulsion appliceras på nätet och ett mönster överförs till nätet genom en process som involverar belysning och utveckling, vilket blockerar de områden där ingen färg ska passera. Färgen pressas sedan genom de öppna områdena i nätet och överförs till det material som ska tryckas på.

 2. Användningsområden: Screentryck är en mycket mångsidig tryckmetod och används för att trycka på en mängd olika ytor, inklusive textilier (som t-shirts och andra kläder), papper, kartong, plast, glas, metall och trä. Det används också för att trycka på grafiska trycksaker, affischer, dekaler, elektroniska kretskort och mycket mer.

 3. Fördelar: Screentryck är särskilt bra för stora volymer och kan producera tydliga och hållbara resultat med livliga färger. Det är också möjligt att använda tjockare lager av bläck än i många andra trycktekniker, vilket resulterar i rikare och mer ljusbeständiga färger.

 4. Färganvändning: Tekniken är väl lämpad för både enkla och komplexa mönster och kan användas för att trycka flera färger genom att använda separata nät för varje färg. Dock krävs en separat tryckprocess för varje färg.

 5. Kvalitet och Hållbarhet: Screentryck ger högkvalitativa resultat som är hållbara och motståndskraftiga mot slitage och väderpåverkan. Det är därför ett populärt val för kläder och utomhusreklam.

 6. Kostnad och Effektivitet: Även om uppstartskostnaderna kan vara högre på grund av behovet av att förbereda separata nät för varje färg, är screentryck kostnadseffektivt för stora upplagor, eftersom enhetskostnaden minskar med volym.

 7. Anpassningsförmåga: Screentryck kan anpassas till många olika tillämpningar och är flexibelt nog att användas på både platta och något ojämna ytor.

Sammanfattningsvis är screentryck en extremt mångsidig och effektiv tryckteknik som är idealisk för en rad olika applikationer, från klädtryck till industriell märkning. Dess förmåga att producera levande, hållbara och högkvalitativa tryck gör det till ett populärt val för både konstnärliga och kommersiella projekt.


Screentryckets historia.

Screentryckets historia sträcker sig över tusentals år och har sina rötter i antika civilisationer, men det var under 1900-talet som tekniken utvecklades och spreds globalt.


Här är en kort översikt över screentryckets historia:

 1. Ursprung i Fjärran Östern: Screentryck, även känt som serigrafi, har sina rötter i Kina under Songdynastin (960–1279 e.Kr.). Det utvecklades ursprungligen som en form av stenciltryckning där hår eller silke användes som nät.

 2. Spridning till Andra Kulturer: Tekniken spreds senare till andra asiatiska länder, såsom Japan, där den utvecklades vidare. I Japan användes screentryck för att skapa både konst och textilier, särskilt kimonoer.

 3. Utveckling i Västvärlden: Under 1700-talet började screentryckmetoden nå Europa, men det var inte förrän på 1800-talet som silkesnät blev tillgängliga i väst, vilket möjliggjorde mer sofistikerade trycktekniker.

 4. Industriell Revolution och Framsteg: Under den industriella revolutionen och in i 1900-talet gjordes flera tekniska framsteg som förbättrade screentryckprocessen. Ett viktigt genombrott var utvecklingen av fotokemiska processer för att skapa screentrycksschabloner.

 5. Patent och Kommerciell Användning: På 1910-talet patenterades screentryckprocessen i England av Samuel Simon, vilket ledde till kommersiell användning för att trycka på dyra väggar och tyger.

 6. Populärkultur och Konstvärlden: På 1930-talet började artister i USA använda screentryck, och tekniken blev alltmer populär inom konstvärlden. Under 1960-talet använde konstnärer som Andy Warhol screentryck i sina verk, vilket bidrog till att etablera det som en legitim konstform.

 7. Tekniska Förbättringar och Modern Användning: Under 1900-talets andra hälft fortsatte tekniska förbättringar, såsom utvecklingen av syntetiska tyger och fotokänsliga emulsioner, att förbättra screentryckets precision och mångsidighet. Idag används screentryck inom en mängd olika områden, från konst och mode till industriell produktion och elektronik.

Screentryckets historia är en fascinerande resa från antika östasiatiska rötter till en globalt erkänd tryckmetod, använd inom både konst och industri. Dess utveckling har parallellt speglat både tekniska innovationer och kulturella förändringar över hela världen.

bottom of page