top of page

Padprint

Padprint, även känt som tampotryck, är en tryckteknik som är utformad för att överföra en 2D-bild på en 3D-objekt.

Padprint

Denna metod är särskilt användbar för att trycka på oregelbundna, böjda eller texturerade ytor där traditionella tryckmetoder inte är effektiva. Här är några viktiga aspekter av padprint:

  1. Funktionsprincip: Padprint använder en mjuk silikonkudde för att överföra bläck från en graverad platta (klisjé) till tryckytan. Klisjén innehåller den bild eller text som ska tryckas och är ofta tillverkad av stål eller en fotopolymer.

  2. Processen: Först fylls de graverade delarna av klisjén med bläck. En rakel drar sedan bort överskottet av bläck, så att endast bläcket i de graverade områdena finns kvar. Därefter pressas silikonkudden mot klisjén, där den plockar upp bläcket. Kudden trycker sedan bläcket mot objektet som ska tryckas, och överför därmed bilden eller texten.

  3. Användningsområden: Padprint är idealiskt för tryck på små och intrikata föremål, såsom leksaker, golfbollar, medicinsk utrustning, elektroniska komponenter, knappar på tangentbord, och reklamartiklar som pennor och nyckelringar. Dess flexibilitet gör det möjligt att trycka på en mängd olika former och material.

  4. Fördelar: Största fördelen med padprint är dess förmåga att trycka på oregelbundna ytor och i trånga utrymmen. Tekniken kan återge mycket detaljerade och komplexa bilder, även på små objekt.

  5. Färganvändning: Padprint är effektivt för både enkelfärgstryck och flerfärgstryck, även om det kräver separata tryckpass för varje färg.

  6. Kostnad och Effektivitet: Padprint är kostnadseffektivt för små till medelstora upplagor och är mindre lämpligt för mycket stora volymer, där andra tryckmetoder kan vara mer ekonomiska.

  7. Kvalitet: Även om padprint kan producera högkvalitativa bilder, är kvaliteten beroende av flera faktorer, inklusive typen av bläck, klisjéns kvalitet, och kuddens egenskaper.

Sammanfattningsvis är padprint en flexibel och effektiv tryckteknik som är idealisk för att trycka på små, oregelbundna och komplexa ytor. Dess förmåga att hantera en mängd olika material och former gör det till en populär metod inom industriell märkning, reklam, och andra applikationer där precisionsutskrift på icke-traditionella ytor krävs.

bottom of page