top of page

AFFISCHER

Upptäck kraften i tryckta affischer för att kommunicera ditt budskap effektivt och visuellt. Med tryck på affischer kan du skapa ögonblicklig uppmärksamhet och engagera din målgrupp på ett imponerande sätt. Våra högkvalitativa affischer erbjuder en mängd olika möjligheter när det gäller storlek, papperstyper och trycktekniker. Oavsett om du vill marknadsföra evenemang, produkter eller tjänster, så kan tryckta affischer vara det perfekta verktyget för att göra ditt budskap synligt och minnesvärt. Låt din kreativitet flöda och skapa fängslande affischer som berör och inspirerar din publik.

AFFISCHER

Mer info

Affischer med tryck är en mångsidig och kraftfull form av visuell kommunikation som har en lång historia och används i olika sammanhang. Dessa plakat kombinerar konst, information och reklam för att nå ut till en bred publik. Här är allt du behöver veta om affischer med tryck:

Hur man kan använda affischer med tryck:

 1. Marknadsföring: Affischer används ofta för att marknadsföra produkter, tjänster eller evenemang. De kan placeras i strategiska områden för att nå din målgrupp effektivt.

 2. Evenemang: Vid konserter, teatrar, föreläsningar och idrottsevenemang används affischer för att annonsera och informera om kommande tillställningar.

 3. Inspirerande citat: Affischer med inspirerande citat eller visdomsord används som dekoration i hemmet eller på arbetsplatsen.

 4. Politiska kampanjer: I politiska val används affischer för att främja kandidater och deras politiska budskap.

Vad man ska tänka på när man skapar affischer med tryck:

 1. Design: En övertygande design är nyckeln till en effektiv affisch. Använd färg, typografi och bilder för att skapa en visuellt tilltalande layout.

 2. Målgrupp: Förstå din målgrupp och anpassa din affisch för att tilltala dem.

 3. Syfte: Definiera tydligt syftet med din affisch, oavsett om det är att informera, övertyga eller underhålla.

Vilka trycktekniker som passar:

 1. Digitaltryck: Perfekt för små upplagor med snabba resultat och hög detaljrikedom.

 2. Offsettryck: Idealiskt för större upplagor med hög kvalitet och färgprecision.

 3. Screentryck: Används för större kvantiteter och enkla design med färger som poppar.


Storlekar:

När det kommer till att trycka affischer finns det två huvudsakliga storlekssystem: A-storlekar och B-storlekar. Dessa system används för att standardisera storlekarna och underlätta produktionen och distributionen av tryckta material. Här är en översikt över de olika storlekarna inom både A- och B-systemen:

A-Storlekar:

 1. A0: Mäter 841 × 1189 millimeter eller 33,1 × 46,8 tum. Detta är den största standardiserade A-storleken och används ofta för stora annonser och affischer.

 2. A1: Mäter 594 × 841 millimeter eller 23,4 × 33,1 tum. Detta är en populär storlek för affischer som kräver lite mindre utrymme än A0 men fortfarande behöver synas på avstånd.

 3. A2: Mäter 420 × 594 millimeter eller 16,5 × 23,4 tum. En mindre storlek som fortfarande är tillräckligt stor för att synas tydligt och passar bra för mindre utrymmen.

 4. A3: Mäter 297 × 420 millimeter eller 11,7 × 16,5 tum. Vanligtvis används för mindre affischer eller utskrifter som inte kräver mycket utrymme.

 5. A4: Mäter 210 × 297 millimeter eller 8,3 × 11,7 tum. Vanligtvis används för mindre annonser, broschyrer eller utskrifter som behöver passa i vanliga pärmar eller mappar.

B-Storlekar:

 1. B0: Mäter 1000 × 1414 millimeter eller 39,4 × 55,7 tum. Även om B-storlekarna inte är lika vanliga som A-storlekarna, används B0 ibland för större affischer och utomhusannonser.

 2. B1: Mäter 707 × 1000 millimeter eller 27,8 × 39,4 tum. En populär storlek för affischer och reklam på mellanstora ytor.

 3. B2: Mäter 500 × 707 millimeter eller 19,7 × 27,8 tum. Används ofta för mindre affischer eller utskrifter i mindre utrymmen.

 4. B3: Mäter 353 × 500 millimeter eller 13,9 × 19,7 tum. En mindre storlek som kan vara lämplig för mindre annonser eller utskrifter.

 5. B4: Mäter 250 × 353 millimeter eller 9,8 × 13,9 tum. En relativt liten storlek som passar för mindre utrymmen eller utskrifter.

Dessa storlekar är standardiserade för att underlätta produktion, distribution och användning av affischer och tryckta material. Beroende på dina behov och krav kan du välja den storlek som bäst passar din design och platsen där affischen ska visas.

Affischens historia:


Affischens Fascinerande Historia: Från Handmålade Tavlor till Digital Konst

Affischen, som ett medium för att kommunicera och marknadsföra, har en fascinerande historia som sträcker sig över flera århundraden. Från de tidiga handmålade skyltarna till dagens digitala konstverk har affischens utveckling speglat samhällets förändringar, teknologins framsteg och konstnärliga rörelser.

Tidiga Ursprung

De tidigaste exemplen på affischer kan spåras till antikens Rom och Egypten, där handmålade eller skrivna skyltar användes för att annonsera evenemang, politiska budskap och handelsvaror. Under medeltiden användes träsnitt för att producera enklare tryckta annonser, ofta för att marknadsföra teaterföreställningar och religiösa evenemang.

Tryckteknikens Genombrott

Det var inte förrän Gutenberg-uppfinningen av tryckpressen på 1400-talet som affischens massproduktion blev möjlig. Tryckpressen revolutionerade kommunikationen och möjliggjorde spridningen av skrifter, inklusive affischer, till en bredare publik. Under 1800-talet, med den industriella revolutionen och framstegen inom trycktekniken, blev affischer ett populärt sätt att marknadsföra allt från cirkusföreställningar till politiska kampanjer.

Belle Époque: Guldåldern för Affischkonst

En av de mest ikoniska perioderna i affischens historia är Belle Époque i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i Frankrike. Under denna tid blomstrade affischkonsten som aldrig förr, med konstnärer som Henri de Toulouse-Lautrec, Jules Chéret och Alfons Mucha som banade väg för det som skulle bli känd som affischens guldålder. Deras skickligt utförda och färgglada verk marknadsförde allt från cabareter och varumärken till resmål och teaterföreställningar. Denna period präglades av en explosion av kreativitet och innovation inom affischkonsten.

Affischens Roll under Världskrigen

Under 1900-talets världskrig kom affischer att spela en avgörande roll som propagandamedel. Både under första och andra världskriget användes affischer för att mobilisera allmänheten, sprida budskap om patriotism och stödja krigsansträngningar. Dessa affischer, ofta kända för sina slagord och ikoniska bilder, visade kraften i affischens förmåga att påverka människors känslor och handlingar.

Digitala Tidsålderns Ankomst

Med framväxten av digital teknik och internet har affischens landskap förändrats på nytt. Traditionella tryckta affischer ersätts alltmer av digitala skärmar och onlineannonsering. Trots detta har affischkonsten inte förlorat sin relevans; istället har den anpassat sig till det digitala formatet. Många konstnärer skapar nu digitala affischer med hjälp av grafikprogram och distribuerar dem över sociala medieplattformar, vilket möjliggör en snabbare och bredare spridning.

Framtiden för Affischen

I dagens samhälle fortsätter affischen att vara ett kraftfullt medium för att kommunicera och marknadsföra. Från traditionella tryckta affischer till interaktiva digitala skärmar, har affischen anpassat sig till den moderna tidsålderns krav. Trots teknologins framsteg förblir den konstnärliga kreativiteten och kommunikationens kraft kärnan i affischens existens.

Affischens historia är en fascinerande resa genom konst, teknik och samhällsutveckling. Från de enklaste handmålade skyltarna till dagens avancerade digitala konstverk har affischen bevarat sin plats som ett av de mest effektiva och kreativa sätten att nå ut till en publik.

bottom of page