top of page

Utfall

Utfall, eller "bleed" på engelska, är en viktig aspekt inom design av trycksaker. Vad är ett utfall? Hur används det och vad ska man tänka på?

Utfall

Utfall, eller "bleed" på engelska, är en viktig aspekt inom design av trycksaker och refererar till det område som sträcker sig bortom den slutgiltiga beskurna kanten av en tryckt sida. Att förstå och korrekt använda utfall är avgörande för att säkerställa att trycksakerna har en professionell och enhetlig utseende. Här är en beskrivning av utfall och hur det används i designen av trycksaker:

Utfall (Bleed):

Beskrivning:

Utfall är den extra marginalen runt designen som sträcker sig utöver det slutgiltiga tryckta materialets kant. Det möjliggör en säkerhetszon för tryckprocessen och ser till att ingen vit kant uppstår om skärningen inte är exakt.

Mått:

Standardutfallsmått är vanligtvis 2-5 millimeter runt varje sida av den slutliga trycksaken. Detta varierar beroende på tryckeriets krav och projektets specifikationer.

Användning i Design:

Förhindrar Vit Kant:

Utfallet ser till att det inte uppstår någon vit kant om skärningen är något ur position. Det ger en säkerhetszon för tryckning och beskärning.

Flexibilitet vid Skärning:

Genom att inkludera utfall kan designern vara flexibel vid beskärning, vilket är särskilt viktigt om trycksakerna ska skäras i stor skala.

Designprograminställningar:

När du skapar en design i program som Adobe InDesign eller Adobe Illustrator bör du ställa in dokumentet med det specifika utfallet som tryckeriet kräver. Detta innebär att designområdet är något större än det slutliga önskade resultatet.

Export till PDF:

När designen är klar och redo för tryckning är det viktigt att exportera filen till PDF med inkluderat utfall. Många tryckerier begär PDF-filer med utfall för att säkerställa en korrekt produktion.

Tryckprocessen:

Under tryckprocessen skrivs trycksaken ut på ett större papperområde som inkluderar utfallet. Efter tryckningen beskärs trycksakerna så att det slutliga önskade resultatet uppnås.

Utfall är en viktig del av trycksaksdesign för att undvika vit kant och säkerställa en professionell och enhetlig utseende på de slutgiltiga trycksakerna. Designerns medvetenhet om och korrekta användning av utfall är avgörande för en smidig och framgångsrik tryckningsprocess.

bottom of page