top of page

Repeat

Repeat hos ett tryckeri? Kan det betyda två olika saker? Vi reder ut begreppet åt dig.

Repeat

"Repeat" i sammanhanget av ett tryckeri kan betyda att man gör ytterligare en beställning på produkter

med tryck som ni tidigare beställt, med samma tryck.

Det kan även referera till mönstret eller designen på en trycksak, särskilt när det gäller textilier eller tapeter. När någon talar om "repeat" i detta sammanhang, syftar de på hur ofta mönstret upprepas på en given yta. Detta är särskilt relevant när man arbetar med tryck på rullar eller längder av material.

Här är några viktiga punkter att överväga:

Repeatavstånd: Repeatavståndet är den specifika längden eller bredden där mönstret upprepas på materialet. Detta avstånd kan variera beroende på designen och produktens krav.

Mönsterupprepning:

Om ett mönster har ett kort repeatavstånd kommer det att upprepas ofta och ge en tätare och mer komplex design. Å andra sidan ger ett längre repeatavstånd ett mer löst och öppet mönster.

Inriktning:

Det är viktigt att upprepningsmönstret är korrekt inriktat under tryckningen för att undvika synliga skiftningar eller avbrott i mönstret när materialet används eller monteras.

Designanpassning:

För att säkerställa att mönstret passar och ser enhetligt ut på den slutliga produkten, måste designen ofta justeras och anpassas så att den är väl anpassad till repeatavståndet.

Trycktekniker:

Vid användning av trycktekniker, som screentryck eller digitaltryck, kan möjligheterna att hantera repeat vara olika. Vissa tryckmetoder är mer flexibla när det gäller mönsteroptimering och justering.

Exempelvis kan repeat vara relevant när man trycker mönster på tyger för kläder eller inredning, där designens enhetlighet över en yta är viktig. Det kan också gälla för tapeter eller dekorativa material där ett regelbundet och enhetligt mönster är önskvärt.

Det är viktigt för designer och tryckerier att ha en klar förståelse av repeatavståndet och hur mönstret kommer att upprepas för att uppnå önskad visuell effekt på den tryckta produkten.

bottom of page