top of page

Plano

Om en trycksak levereras plano till dig som kund. Vad kan du förvänta dig då?

Plano

I ett trycksaksperspektiv syftar "plano" på en platt yta eller en plan yta. När det används i samband med tryckning handlar det om en platt yta på en tryckpress där tryckarket placeras för att överföra färgen eller trycket till papper eller annat material. "Plano" kan också hänvisa till det stadium i tryckprocessen där tryckarket placeras på tryckpressen innan själva tryckningen påbörjas. Man kan även leverera en trycksak "Plano". Det kan t.ex vara så att man beställt en folder som är bigad men ej falsad. Då levereras trycksaken ovikt.

bottom of page