top of page

Outline

I trycksakssammanhang syftar "outline" vanligtvis på konturen eller kanten av en text eller en grafisk form.

Outline

I trycksakssammanhang syftar "outline" vanligtvis på konturen eller kanten av en text eller en grafisk form. Att skapa en outline av text betyder att konvertera texten till en vektorgrafik där varje tecken representeras som en exakt definierad form med en kontur runt den.

Att använda outlines är särskilt viktigt när du skickar filer för tryckning eftersom det eliminerar eventuella typsnittsberoenden. Om du inte skapar outlines och skickar en fil med ett specifikt typsnitt som tryckhuset inte har, kan resultatet bli annorlunda än det du avsett. När du skapar outlines blir texten behandlad som en grafisk form, och typsnittet blir irrelevant.

Här är hur du skapar outlines för text i några vanliga grafikprogram:

 • Adobe Illustrator:

  • Välj texten.

  • Gå till "Type" i menyn och välj "Create Outlines."

 • Adobe InDesign:

  • Välj texten.

  • Gå till "Type" i menyn och välj "Create Outlines."

 • Microsoft Word (för enklare användning):

  • Håll ner "Ctrl" och klicka på texten.

  • Välj "Copy" (Ctrl + C).

  • Välj "Paste Special" från menyn, välj "Picture (Enhanced Metafile)" och klicka "OK."

När du skapar outlines säkerställer du att den grafiska representationen av texten är konsekvent, oavsett vilka typsnitt som är tillgängliga på den tryckpress eller det tryckhus där ditt material ska produceras. Detta är särskilt viktigt när du arbetar med professionell tryckning där exakt reproduktion är avgörande.

bottom of page