top of page

Liggande/Stående Format

Skillnaden mellan liggande och stående format på en trycksak ligger i orienteringen eller layouten av sidan.

Liggande/Stående Format

Skillnaden mellan liggande och stående format på en trycksak ligger i orienteringen eller layouten av sidan.

Här är en förklaring av de två termerna:

  1. Liggande Format:

    • Orientering: En liggande trycksak har en bredare bredd än höjd. Det betyder att sidan ligger plant på dess längd och är bredare än den är hög.

    • Exempel: Ett vanligt exempel på en liggande trycksak kan vara en landskapsorienterad fotobok, en horisontell affisch eller en brevlåda.

  2. Stående Format:

    • Orientering: En stående trycksak har en större höjd än bredd. Sidan står "upprätt" snarare än att ligga plant, och dess höjd är större än dess bredd.

    • Exempel: En stående trycksak kan vara en porträttorienterad bok, en vertikal affisch eller ett visitkort.

Vilket format som väljs beror på designmålen, innehållet och den visuella estetiken som önskas för den specifika trycksaken. Vissa trycksaker, som broschyrer eller kataloger, kan ha en blandning av både liggande och stående sidor beroende på det specifika innehållet och layouten. Designers överväger oftast orienteringen baserat på hur de bäst kan presentera informationen och uppnå önskad visuell effekt.

bottom of page