top of page

Kliche

En kliché inom trycktekniken refererar till en tryckplåt som används i olika former av tryckprocesser, framför allt i högtryck och tampotryck (pad printing).

Kliche

En kliché inom trycktekniken refererar till en tryckplåt som används i olika former av tryckprocesser, framför allt i högtryck och tampotryck (pad printing). Klichén bär den bild eller text som ska överföras till tryckytan och spelar en central roll i tryckprocessen. Här är några detaljer om klichéns funktion och användning:

  1. Material och Tillverkning: Klisjéer kan tillverkas av olika material beroende på tryckmetoden. I högtryck används ofta metall, gummi eller plast. För tampotryck görs klisjéer vanligtvis av stål eller en fotopolymer. De tillverkas genom etsning eller gravering för att skapa en bild av den design som ska tryckas.

  2. Funktion i Tryckprocessen: I tryckprocessen håller klichén det bläck som sedan överförs till det material som ska tryckas på. I högtryck är de delar av klichén som bär bläck upphöjda, medan i tampotryck och vissa andra metoder är de etsade eller graverade delarna de som håller bläck.

  3. Användning i Tampotryck: I tampotryck, används en kliché för att hålla bläcket som sedan överförs via en mjuk silikonkudde till objektet som ska tryckas. Denna metod möjliggör tryck på oregelbundna och ojämna ytor.

  4. Kvalitet och Precision: Klisjéns kvalitet är avgörande för slutresultatet av trycket. Precisa och fint bearbetade klichéer ger skarpare och mer detaljerade tryck.

  5. Återanvändning och Hållbarhet: Klichéer kan ofta användas flera gånger, speciellt de som är tillverkade av mer hållbara material som metall. Deras livslängd beror dock på flera faktorer, inklusive tryckmetod, materialtyp och hantering.

  6. Kostnader: Tillverkningen av klichéer kan vara en betydande kostnad i tryckprocessen, speciellt för anpassade eller komplexa design. Detta är en viktig övervägning vid planering av tryckprojekt, särskilt i mindre upplagor.

Sammanfattningsvis är klichén en grundläggande komponent i många tryckprocesser, och dess kvalitet och utförande spelar en direkt roll i hur väl det slutliga trycket återger den önskade designen. Klichéns material och tillverkning varierar beroende på tryckmetoden och de specifika kraven för varje projekt.

bottom of page