top of page

Efterbehandling

Inom trycksaksproduktion refererar "efterbehandling" till de processer och tekniker som tillämpas på tryckta material efter att de har gått igenom själva tryckprocessen.

Efterbehandling

Inom trycksaksproduktion refererar "efterbehandling" till de processer och tekniker som tillämpas på tryckta material efter att de har gått igenom själva tryckprocessen. Efterbehandlingen syftar till att förbättra utseendet, känslan eller funktionaliteten hos de tryckta produkterna. Varje typ av efterbehandling ger specifika fördelar och effekter beroende på syftet med tryckprodukten och önskad estetik. Efterbehandling spelar en viktig roll för att skapa trycksaker med hög kvalitet och professionell framtoning. Lär mer om efterbehandling här

bottom of page