top of page

A-format

A-format på papper refererar till en standardiserad storlek inom pappersindustrin.
Läs mer om hur det används när man designar eller på ett tryckeri.

A-format

A-format på papper refererar till en standardiserad storlek inom pappersindustrin. A-formatet är en del av ISO 216-standarden och används för att definiera olika pappersstorlekar, där varje storlek har en specifik proportion och är avsedd för olika ändamål.

Det mest vanliga A-formatet är A4, som mäter 210 x 297 millimeter. A4-papper används ofta i skrivare och kopiatorer och är standardpapperet för många dokument, brev och rapporter. A-formatet fortsätter med andra storlekar såsom A3, A5, och så vidare, där varje storlek är hälften så stor som föregående storlek när det gäller ytan.

En fördel med A-formatet är dess enhetlighet, vilket gör det lätt att skala upp eller ner från en storlek till en annan med bibehållen proportion. Det underlättar också internationell kommunikation eftersom ISO 216 är en global standard.

A-formatet används inte bara för skrivpapper utan också inom olika branscher som konst, grafisk design och tryckning. Det ger en strukturerad och konsistent grund för pappersstorlekar, vilket underlättar produktion och distribution av olika trycksaker.

Sammanfattningsvis är A-formatet på papper en standard inom ISO 216 som definierar olika storlekar för papper. Det är välkänt för sin enhetlighet och används över hela världen inom olika branscher för att underlätta produktion och distribution av trycksaker.

bottom of page