top of page

4+0

Nedan följer en förklaring kring begreppen 4+0, 4+4 etc.

4+0

Att förstå begreppen 4+0, 4+4, 4+1, 1+1 och liknande är avgörande när det handlar om tryckning och layout. Dessa koder ger information om antalet färger som används på varje sida av en trycksak och om det finns några speciella färger eller effekter. Här är en förklaring till dessa termer samt exempel:

4+0: Denna kod indikerar att fyrfärgstryck (CMYK - cyan, magenta, gul, svart) används på en sida, medan den andra sidan av trycksaken inte innehåller någon färg (0). Detta är vanligt för trycksaker där en sida kräver färg, medan den andra sidan förblir ofärgad.

4+4: I detta fall används fyrfärgstryck på båda sidor av trycksaken. Det innebär att både framsidan och baksidan kommer att ha fullfärgstryck, vilket är vanligt för material som broschyrer och magasin.

4+1: Här används fyrfärgstryck på ena sidan av trycksaken, medan den andra sidan har en specifik färg (1). Det kan vara en Pantone-färg eller en särskild accentfärg som används för att förstärka designen.

1+1: Denna kod indikerar att endast en specifik färg används på både framsidan och baksidan av trycksaken. Det kan vara en svart färg, en Pantone-färg eller en annan enskild färg.

2+2: Liknande som 4+4, men i stället för fyrfärgstryck används endast två färger på varje sida. Det kan vara två Pantone-färger eller en kombination av Pantone och svart.

0+1: I detta scenario är en specifik färg (1) använd på en sida av trycksaken, medan den andra sidan förblir ofärgad (0).

Dessa koder är viktiga för att kommunicera tryckningskrav mellan designers, tryckerier och kunder. De ger tydlig vägledning om vilka färger som ska användas på varje sida av en trycksak och underlättar processen för tryckning och produktion. Det är viktigt att korrekt specificera dessa koder vid design och filförberedelse för att säkerställa att det tryckta resultatet matchar förväntningarna.

bottom of page