top of page

Rillning

Rillning avser processen att skapa en skåra eller ett veck på ett papper eller kartong för att underlätta vikning och minimera risken för att materialet spricker eller bryts.

Rillning

Rillning, som en efterbehandlingsteknik i tryckbranschen, avser processen att skapa en skåra eller ett veck på ett papper eller kartong för att underlätta vikning och minimera risken för att materialet spricker eller bryts. Denna metod är särskilt viktig när man arbetar med tjockare eller mer styva papper och kartonger. Här är några detaljer om rillning:

  1. Process: Rillning innebär att man applicerar ett tryck längs en linje på materialet, vilket skapar en skåra som underlättar vikning. Detta kan göras med hjälp av en rillkniv eller en speciell maskin. Rillverktyget pressar ner i materialet utan att helt skära igenom det, vilket skapar en försänkt linje.

  2. Användningsområden: Rillning används ofta i tillverkningen av förpackningar, gratulationskort, omslag till böcker och broschyrer, och andra tryckta material som behöver vikas rent och exakt. Det är speciellt användbart för att skapa skarpa och professionella vikningar på tjockare pappersmaterial där en vanlig vikning kan resultera i ojämn eller sprucken kant.

  3. Fördelar:

    • Förbättrad Finish: Rillning ger en ren och skarp vik, vilket förbättrar det slutliga utseendet på produkten.

    • Förebygger Sprickbildning: Det hjälper till att förhindra att papperet spricker längs viklinjen, särskilt viktigt för bestruket och tjockare papper.

    • Precision: Möjliggör exakta och jämna vikningar, vilket är viktigt för förpackningar och andra designintensiva produkter.

  4. När det Används: Rillning är särskilt viktigt när man arbetar med tyngre pappersgrader eller kartong, och när det slutliga tryckta materialet behöver ha en mycket specifik och skarp vik. Det är också viktigt för material som har stor betydelse för presentationen, som inbjudningskort eller presentationstavlor.

Sammanfattningsvis är rillning en kritisk efterbehandlingsteknik i tryckbranschen för att säkerställa högkvalitativa, skarpt vikta slutprodukter. Genom att förhindra sprickbildning och säkerställa jämnhet, förbättrar det både funktionaliteten och estetiken hos tryckta material.

bottom of page