top of page

Bigning

Bigning är en efterbehandlingsteknik inom tryckbranschen som innebär att man gör en veck eller en skåra på papper eller kartong för att underlätta vikning.

Bigning

Bigning är en efterbehandlingsteknik inom tryckbranschen som innebär att man gör en veck eller en skåra på papper eller kartong för att underlätta vikning. Denna metod används framför allt för att förhindra att materialet spricker eller bryts när det viks, särskilt vid tjockare eller mer styva material. Här är några detaljer om bigning:

 1. Process: Bigning utförs vanligtvis med hjälp av en maskin som pressar en rundad kant mot papperet eller kartongen längs den önskade viklinjen. Denna process skapar en skåra som gör det lättare att vika materialet utan att skada det.

 2. Användningsområden:

  • Grußkort och Inbjudningar: För att skapa en skarp och professionell vik.

  • Förpackningar och Lådor: I tillverkningen av kartongförpackningar och lådor där exakta och rena vikningar är nödvändiga.

  • Broschyrer och Kataloger: I tjockare broschyrer och kataloger för att säkerställa att vikningarna blir jämna och rena.

  • Affärsmaterial: Som omslag till rapporter och presentationer där en ren vik krävs.

 3. Fördelar:

  • Förhindrar Skador: Minskar risken för att materialet spricker eller bryts vid vikning.

  • Professionellt Utseende: Ger en skarp och ren vik som förbättrar det professionella intrycket av trycksaken.

  • Precision: Möjliggör exakta och jämna vikningar, vilket är viktigt för förpackningar och andra precisionstryck.

 4. När det Används: Bigning är särskilt användbart för tryckta material som behöver en skarp och exakt vik, eller när man arbetar med tjockare papper eller kartong. Det är en viktig teknik för att uppnå högkvalitativa resultat i tryckproduktion, särskilt inom förpackningsdesign och produktion.

 5. Kostnad och Effektivitet: Bigning är en relativt enkel och kostnadseffektiv efterbehandlingsteknik. Den kan integreras smidigt i produktionsprocessen och är avgörande för att säkerställa kvaliteten på det färdiga tryckta materialet.

Sammanfattningsvis är bigning en viktig efterbehandlingsteknik som används för att förbereda papper och kartong för vikning, vilket är avgörande för att upprätthålla materialkvaliteten och skapa ett professionellt slutresultat.

bottom of page