top of page

Skärmärken

Skärmärken inkluderar vanligtvis två korsmarkeringar vid varje hörn av tryckoriginalen. Hur använder man det i sitt trycksaksoriginal?

Skärmärken

Skärmärken, även kända som tryckmärken eller tryckmärkeskors, är referensmarkeringar som används inom tryckindustrin för att underlätta korrekt inriktning och positionering av tryckoriginalen på tryckarket. Dessa markeringar hjälper till att säkerställa att designelementen hamnar på rätt plats under tryckprocessen. Här är en förklaring av skärmärken och deras roll vid skapandet av tryckoriginal:


Korsmarkeringar (Crop Marks):

Skärmärken inkluderar vanligtvis två korsmarkeringar vid varje hörn av tryckoriginalen. Dessa kors, även kända som beskärningsmärken eller crop marks, indikerar var tryckarket kommer att skäras efter tryckningen för att skapa det slutliga formatet. De används som referenspunkter för att definiera den exakta beskärningen av det tryckta materialet.


Registreingsmärken (Registration Marks):

Utöver korsmarkeringarna inkluderar skärmärken ofta registreringsmärken. Dessa är små kors eller cirklar som används för att justera och kontrollera inriktningen av varje färgskikt under tryckprocessen. Registreringsmärken säkerställer att varje färg ligger på rätt plats och att alla färger passar perfekt med varandra.


Färgmärken (Color Bars):

Ibland inkluderas även färgmärken, vilket är streck eller rutor som representerar olika färger som används i tryckningen. Dessa används för att övervaka färgkvaliteten och justera tryckpressen för att uppnå korrekt färgåtergivning.


Skärmärkesområde:

Skärmärken bör placeras utanför det område som är avsett att tryckas på slutprodukten, vilket är känt som skärmärkesområdet eller beskärningsområdet. Detta område innefattar själva tryckoriginalen samt eventuell utfall (bleed) för att säkerställa att ingen vit kant uppstår efter skärningen.


Filförberedelse:

När du skapar tryckoriginalen i grafikprogram som Adobe InDesign, Illustrator eller liknande, bör skärmärken inkluderas innan export till tryckningsformatet. Många tryckerier kräver att tryckoriginalen innehåller korrekta skärmärken för att underlätta produktionen.


Skärmärken är därmed en integrerad del av tryckoriginalen och tjänar som viktiga referenspunkter för tryckeriet. De möjliggör korrekt beskärning, inriktning och färgjusteringar, vilket resulterar i en professionell och noggrann trycksak.

bottom of page